burgemeestef

 

 


kerkinblauw


 

 

nhkerk

 


Welkom!
Het Koor en zijn geschiedenis

Het Oirschots Gemengd Koor is opgericht op 5 september 1955, oorspronkelijk als RK Oirschots Jongemannenkoor. Maar al in 1956 werden dames uitgenodigd. Dat leidde ertoe dat de naam veranderd moest worden: het koor heette een tijdlang RK Oirschots Jongerenkoor, later vervangen door Oirschots Gemengd Koor.

Momenteel zingen 45 dames en heren onder leiding van Maarten Koelink, sinds 1993 dirigent.

De vereniging gaat uit van de gedachte dat gezelligheid en muziekliefde elkaar versterken. Als echte liefhebbers streven we naar een optimale uitvoering van de gekozen muziek.

Als het nodig is, wordt het koor versterkt met goede solisten en begeleid door een geschikt ensemble.


Repertoire


In de loop van de tijd heeft het koor allerlei zangstukken ten gehore gebracht. De laatste jaren staan zowel klassieke zangstukken als melodieën uit moderne musicals op het repertoire.
Lees verder bij Repertoire.


Repetities

Eénmaal per week is er repetitie en wel op maandagavond in De Burgemeester in Oirschot. Soms is het nodig extra repetities te houden als directe voorbereiding op een uitvoering. Dat gebeurt overigens slechts enkele malen per jaar.

 

Lid worden

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Als u interesse hebt, neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat (zie onder). Het bestuur zal u graag op de hoogte brengen van de gang van zaken in het koor.

De contributie bedraagt momenteel € 120 per jaar.

Wij nodigen graag uit vrijblijvend een paar keer naar de repetitie te komen om te luisteren, de sfeer te proeven en misschien wel mee te zingen.

 

Naar boven