Jubilaris 1 juli 2019

De halfjaarlijkse jaarvergadering ging voornamelijk over de concrete plannen voor de uitvoering van de Hilbermis op 3 november en over het voorlopige (niet zwaar-klassieke, maar luchtige) programma voor 10-10-2020. Meezingend met het Hallelujah van Leonard Cohen betuigde het koor zijn instemming met de repertoirekeuze.

En toen ging het alleen nog over Joke Merckx. Zij besloot op deze maandag haar 50ste seizoen bij het koor. Vijftig jaar lang heeft ze (bijna) elke repetitie met enthousiasme meegezongen, is ze ervoor uit Oisterwijk gekomen; die enkele keer dat ze er niet was, betekende vooral een straf voor haar zelf.

Voorzitter Hans sprak haar vol waardering en bewondering toe: hoe vaak kan het immers voorkomen dat iemand zo lang, zo trouw, zo enthousiast, in meer dan een opzicht een gouden lid van het Oirschots Gemengd Koor kan zijn? Het leek hem onwaarschijnlijk dat iemand dat record nog evenaart.
Omdat alle mogelijke onderscheidingen intussen al aan haar waren uitgereikt verraste hij haar met een gouden G-sleutel die Celestine Joke aansluitend met vaardige hand omhing.

De vorige dirigent, Kees van Eekelen, liet Joke via een brief nog eens duidelijk weten hoe zeer hij haar bewondert en waardeert, niet alleen als koorlid maar ook als goede vriendin die hem tijdens een moeilijke periode in zijn leven troost en hulp heeft geboden.

Joke dankte het bestuur voor het mooie sieraad, dat ze graag zal dragen. Ze sloot verder nog even aan bij de woorden van Kees door op te merken dat ook hij haar in zware tijden zeer heeft gesteund. Ook heeft ze (toen, maar nog altijd) vee steun ondervonden van het koor en met name van de zangkunst. Want, zo zei ze, zingen helpt, echt mensen, het helpt.

Door gebrek aan licht heeft Hans net zoveel moeite met het lezen als de forograaf met de opname

j2

Joke kan de speech van Hans wel waarderen

j3

Hier zien we haar in een peinzende pose

j1

Zichtbaar blij met de sleutelNaar boven