Jubilaris 2 juli 2018

Op de laatste dag van het seizoen 2017-2018 was er te weinig aan onderwerpen om een echte vergadering te beleggen, maar één belangrijk feit moest worden herdacht:
Hans Verbeek, al bijna 35 jaar voorzitter van het OGK, was 40 jaar lid van het OGK.

En niet alleen een trouw lid dat enthousiast zijn tenorpartijtje zingt, maar ook een voorzitter die met grote inzet werkt en gewerkt heeft aan alles waardoor het koor kan gedijen en de zangkunst van het 60-jarige Oirschots Gemengd Koor op allerlei plaatsen, de laatste jaren vooral in de basiliek, ten gehore kan brengen.

Hij is in het verleden dan ook al van alle titels die in het koor beschikbaar zijn, voorzien: lid van verdienste, erelid en erevoorzitter. Of beter: Lid van Verdienste, Erelid en Erevoorzitter. De penningmeester, Eric Steens, moest zich in ziijn toespraak daardoor beperken tot een waarderende opsomming van Hans' activiteiten - dat zijn er veel, zoals gezegd. En in een plaats van het uitreiken van een nieuwe titel overhandigde hij de jubilaris een mooie pennenset, die hem als voorzitter ongetwijfeld van pas zal komen. Ook Maria werd bij de huldiging betrokken met een mooi boeket, dat vanaf die avond waarschijnlijk een weekje op de tafel van Hans en Maria heeft gestaan om kleurrijk vorm te geven aan de dankbaarheid van het koor.

hans0207

 

 


 
 

 

Naar boven