Het Bestuur

bestuur 2016

Tijdens de jaarvergadering van18 januari 2016 is de samenstelling van het bestuur van het koor gewijzigd. De secretaris, Ine Willems, en pr-bestuurslid, Arno van Dijk, traden af. Paula Termeer en Erik Steen werden tot bestuurslid gekozen. Paula heeft in juli 2017 haar koorlidmaatschap beëindigd.

Het bestaat daardoor nu uit: (v.r.n.l.)

Hans Verbeek: voorzitter
Celestine van Loon: vice-voorzitter en secretaris
Leo van Mierlo: bestuurslid
Eric Steen: penningmeester

Hieronder enkele foto's (door Frans Roefs) van de bestuurswisseling. (Paula Termeer kon door ziekte niet aanwezig zijn.)


 

Ine blijft bibliothecaris en privé keukenprinses

 

Arno krijgt een afscheidscadeau van Celestine

 

Eric Steen, de nieuwe financiële man

 

Tiny Kwappenberg, 25 jaar koorlid, met fles en speld

     

kerk

 

Naar boven