Uitvoering in Antwerpen: teksten vertaald.

Haes dies

Haec dies quam fecit Dominus: Die is de dag die de Heer heeft gemaakt
Exultemus et laetemur in ea: Laten we nu jubelen en juichen
Confitemini Domino, quoniam bonus: Looft de Heer want hij is goed.
Quoniam in saeculum misericordia ejus: want zijn genade duurt eeuwig.

Tebe poem

Tié bié pai om: Wij bezingen U,
Tié bié blago slovim: Wij loven U,
Tié bié blago darim, Gospodi: Wij danken U, Heer
Ti molim tisja Bojeinasch: en aanbidden U, onze God

Locus iste

Locus iste a Deo factus est: Deze plaats is door God gemaakt.
,in aestimabile sacramentum: tot een hoog te schatten heiligdom,
irreprehensibilis est: hij is onberispelijk.

O sacrum convivium

O sacrum convivium, O heilig gastmaal
in quo Christus sumitur: waarin Christus wordt genuttigd,
recolitur memoria passionis eius: de gedachtenis van diens lijden wordt vernieuwd
mens impletur gratia, de geest wordt door genade vervuld
et futurae gloriae nobis pignus datur. en ons het onderpand van toekomstige glorie gegeven.
(Alleluia)

Verbe égal au très haut, Woord gelijk aan de Allerhoogste!
notre unique espérance: onze enige hoop.
Jour éternel de la terre et des cieux: eeuwig licht van de aarde en de hemelen,
nous rompons le silence: wij verbreken de stilte
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux: Goddelijke Redder, richt uw ogen op ons.
Répands sur nous le feu: Spreid over ons het vuur
de ta grâce puissante: van Uw alomvattende genade
que tout l'enfer fuit zodat heel de hel (de helse nacht) vlucht
au son de ta voix: op het horen van Uw stem,
Dissipe le sommeil d'une âme languissante: Verstoor de slaap van een verlangende ziel,
qui la conduit à l'oublie de tes lois:die haar leidt naar het vergeten van uw wetten
(de slaap die tot gevolg heeft dat de slapende ziel uw wetten vergeet)
O Christ sois favorable à ce peuple fidèle: O Christus, wees dit trouwe volk goedgezind
pour te bénir maintenant rassemblé, (dat) om u te loven hier bijeen is.
Reçois les chants, qu'il offre Ontvang de gezangen dat het u aanbiedt
à ta gloire immortelle, wegens uw onsterfelijke glorie
et de tes dons: en om de genadebewijzen waarmee
qu'il retourne comblé: het – overstelpt – terugkeert (naar huis).

.Muziek luisteren - thuis studeren

Partijen instuderen met de computer


Thuis je partij instuderen met de computer

Om thuis je partij in te studeren kun je gebruik maken van midifiles, die op internet te vinden zijn.
De midifiles van veel gezangen op site http://www.koorpartijen.nl/ kunnen gedownload worden. De eigenaar van de site, Klaas Laminga, heeft ook een cursus voor noten lezen opgenomen. Hij verwijst verder naar goede andere sites met midifiles. Hij biedt veel service: zijn mails worden door hem beantwoord.

Er zijn twee soorten programma’s met midifiles:

A. Met notenschrift en printmogelijkheid
Musescore is zo'n programma. Het is bruikbaar voor Mac- en voor Windows-computers. Je kunt precies zien, waar je zit in het muziekstuk en ook starten vanaf een bepaalde noot door op die noot te klikken. Het nummer van de maat verschijnt in beeld.
Frans Roefs levert via de mail voor alle partijen de files voor Musescore. Hij heeft ook een handleiding geschreven voor het gebruiken van dit programma. Je vindt die op http://musescoreogk.blogspot.nl/

Op een Windowscomputer kun je gebruik maken van ‘Melody Player’. Dit programma is te downloaden vanaf de site:
http://www.myriad-online.com/cgi-bin/download.pl?lang=EN&prod=MP

Je krijgt je eigen partij te horen met een mechanisch stemgeluid.

B. Zonder notenschrift.
Nadat je de file hebt gedownload kun je er met de rechtermuisknop op klikken en kiezen voor  ‘openen met….’ Op een PC kun je kiezen voor 'Openen met de windows mediaplayer' en op een Mac voor de 'Quick Time Player'.

Het voordeel van midifiles  met dit afspeelprogramma is, dat je ze kunt omzetten naar WAV- of MP3-formaat en op een CD kunt branden. Dit omzetten kan met het programma SyntFont, te vinden op http://SyntFont.com .

Andere sites voor midifiles:

http://www.koorpartijen.nl/
http://www.choralia.net
http://choralmidisdigest.com/
http://www.free-scores.com
http://www.cpdl.org

 

Frans RoefsUitvoeringen op You Tube of elders van 'ons' repertoire

Johann Sebastian Bach: Kantate BWV nr.39 'Brich dem Hungrigen dein Brot'

Johannes Brahms: Ich fahr dahin

Gabriel Fauré: Requiem

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine

Michael Haydn: Victimae Paschali

Wolfgang Amadeus Mozart: Motet 'Sancta Maria Mater Dei'

Wolfgang Amadeus Mozart: Krönungsmesse

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

Felix Mendelssohn: Hör mein Bitten

John Rutter: A Gaelic Blessing

Franz Schubert: Mis in G

Antonio Vivaldi: Mis RV 589 (met Gloria)


Uitvoeringen van OIrschots Gemengd Koor

Johann Sebastian Bach: Lob und Preis dem Herrn (Uitvoering 13-4-2014)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (Deel van uitvoering te Brugge, 15-5-2011)

Tony Klaasen: Te Deum (Uitvoering 26-10-2014)

Felix Mendelssohn: Hör mein Bitten (Uitvoering 13-4-2014)


Muziektips

Voor wie het leuk vindt:
tips voor muziek op You Tube.

Een prachtige uitvoering van een lied van de Duitse componist Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901)

Abendlied

En dan deze jongen: Matthew Curtis. Hij wil bij ons koor maar hij kan niet op maandagavond. Jammer, vind ik. We kunnen wel een paar leden - dames en heren - gebruiken.
Op You Tube staan een aantal zangstukken, serieuze en van het lichtere genre, zoals deze:

Curtis: Country Dances


Naar boven