Foto's 17-6-24

veel belamgstelling

Tonny vertelt over haar veelzijdige muzikale belangstelling en ervaringen. Zowel instrumentaal als vokaal heeft ze zich in verschillende verenigingen beziggehouden. Jarenlang, tien jaar bij de een, vijftien jaar bij de ander. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, zei ze nog ter geruststelling. (Maar ook niet achter elkaar, dacht ik erbij. Zo oud ben je nog niet.)

applaus voor de jubilaris

Een dankbaar applaus van het koor en een liefdevolle blik voor haar Ad, de fotograaf.

tonny spreekt

Geen verjaardag of jubileum gaat voorbij zonder een vrolijke en vererende canon: Zij leve lang, lang, lang, nog jarenlang. Met de dirigent Maarten aan de toetsen.

2024.06.17 tonny van zelst 25 jaar ogk (ad van zelst) (1013)

Namens bestuur en leden heeft Hanny de schitterende zomerbloemenbos aangereikt en Celestine staat met een volgende verrassing klaar.

celestine kettinkje

Een blijk van waardering en een stimulans om nog lang mee te zingen wordt door Celestine namens het hele koor met veel plezier overhandig en aangebracht.