Moet je horen

leden stellen hun mooiste muziek voor 

Aanwijzingen

*Alle genres (en alle leden) zijn welkom; kies bij voorkeur een youtube-opname; reclame-vooraf moeten we maar voor lief nemen.
*Een korte toelichting is leuk, maar niet verplicht.
*De nieuwste bijdragen staan bovenaan.
(Om niet te veel spam te krijgen staat hier mijn adres wat anders dan anders:)
atjputman[apestaartje, gevolgd door gmail.com]

HMV

Jacob Collier - Little Blue

MUZIEK en TROOST
Deze week was ik bij de crematiedienst van een dierbare overledene. In zijn jonge schooljaren heb ik hem al in mijn hart gesloten en zijn plotseling overlijden heeft me diep geraakt. Tijdens de dienst werd prachtige eigentijdse muziek “gedraaid” waar alle nabestaanden, collega’s en vrienden heel stil van werden.
Thuisgekomen heeft mijn zoon de muziek gevonden via Spotify, gecomponeerd gezongen en gespeeld door Jacob Collier in 2023.
Het geeft me troost en misschien ook hoop. We luisteren vaak naar de klassieke meesters maar ook eigentijdse muziek kan prachtig zijn en fors binnenkomen!
Kijk vooral naar naar de YouTube-versie. Daar kun je de dirigent/gitaarspeler en zijn koor ook zien.

Don't be afraid of the darkIn your heartYou're gonna find a wayTo carry the weight of the worldOn your shouldersYou're gonna find a way home

SS

Jacob Collier - Little Blue

*******************************************


John Rutter

The Lord bless you and keep you.

Mijn houvast.
Hij is altijd te bereiken.

The Lord bless you and keep youThe Lord make his face to shine up on youTo shine up on you and be graciousAnd be gracious unto you

TZ

*******************************************

Psalm 42

Toen ik deze psalmverklanking voor het eerst hoorde, liet ik het aan mijn collega horen die goed thuis was in de muziekgeschiedenis. Hij luisterde een tijdje en zei toen aarzelend: Bach? Ik was blij met zijn voorlopige determinatie, want dat dacht ik ook eerst.
Maar het was te uitbundig en te theatraal voor Johann Sebastian.
Ik vind het niettemin prachtig. Het is een korte tekst van twee regels:

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.

Het wordt een gebed dat schoorvoerend en bedeesd wordt ingezet, maar uitgroeit naar een ongeduldig, brutaal protestlied, dat langzaam overgaat in een hartstochtelijk smeken.

Houd je volumeknop bij de hand want misschien zijn de buren niet van de psalmen.

AP

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Psalm 42
Door Choeur  Symphonique en Orchestre de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, o.l.v. Michel Corboz.
*******************************************


Vrijheid

Jaren zestig, de tijd van de grote veranderingen. Op de Mulo kregen we een nieuwe muzieklerares, een tengere non. Haar bril was een paar maten te groot. Het eerste lied dat ze ons leerde was “De gedachten zijn vrij”.
Ondanks de vrolijke melodie hoorde ik er bitterheid en eenzaamheid in. Ik had het gevoel dat het voor haar een stil protest was, tegen haar omgeving, tegen het onontkoombare van haar levenskeuze. Misschien troostte het haar. Hoe vaker we het zongen, hoe meer steun ze eruit putte.
(Veel later hoorde ik dat het inderdaad een protestlied, tussen 1810 en 1820 opgenomen in een bundel liederen 'van de meisjes(!) van Brienz', Zwitserland. En dat een zekere A.H. het heeft verboden.)
Buiten de les luisterden we vaak naar Robert Long. In zijn songs, zoals in ‘Allemaal angst’, benoemde hij de “gevangenissen” van die tijd. Die teksten maakten veel indruk op mij. Ik kreeg medelijden met de muzieklerares.

Melodieën als voertuigen van teksten. Hoe mooi wil je het hebben!

CW

Coby Schreijer - De gedachten zijn vrij.

*******************************************

One hand, one heart

Drie mei 1986 was de eerste heel zonnige dag in een verder zeer koud voorjaar. Er zat nog geen blaadje aan de boom, heel af en toe een klein bloesempje zichtbaar.
Maar ons was de zon gegund op deze heel speciale dag. Onze trouwdag.
De “verkering” duurde ruim een jaar…de aanloop daar naartoe duurde heel wat langer…
We vonden de liefde bij elkaar en in onze voorliefde voor dezelfde muziek. Die was overwegend klassiek maar was zeker ook breder.
Eén van de eerste Lp’s die we samen kochten was dan ook The West Side Story. In een speciale versie herschreven en gedirigeerd door Leonard Bernstein zelf en als solisten José Carreras en Kiri Te Kanawa. De combinatie van deze prachtige stemmen met een geweldig orkest in een klassiek zetting maakte dat wij voor onze trouwmis buiten al het mooie klassieke repertoire (door de Cantorij van Sint Pieter gezongen) ook gekozen hebben om dit lied te laten horen na de huwelijksvoltrekking.  Life gezongen door Tony  Klaasen en Margo van der Laak. Tony had daar een speciale versie van gemaakt. Helaas was de techniek toen nog niet zo ver dat we die versie nu nog kunnen laten horen. Wél de versie zoals die op onze plaat stond. Die is hier te horen en te zien:

West Side Story - One hand, one heart (Te Kanawa/Carreras) - YouTube

Wie ook graag nog even nostalgisch een stukje uit de musicalfilm West Side Story wil horen en zien kan klikken op:

West Side Story (1961) - One Hand, One Heart

Het lied start op ongeveer 1.26

Na 37 jaar huwelijk nog steeds One hand en One heart!

DS en ES

*******************************************

Vaderlandsliefde

In 1972, midden in de koude oorlog, werd op IJsland de schaakwedstrijd tussen Fischer en Spassky uitgevochten. Die spannende gebeurtenis is het thema van de musical Chess van Tim Rice. De muziek is gecomponeerd door Benny Andersson en Björn Ulvaeus van ABBA.
De song 'Anthem' onderstreept het verschil tussen een natiestaat en het vaderland.

How can I leave her?
Where would I start?
Let man's petty nations tear themselves apart,
My land's only borders lie around my heart.

Hoe kan ik dat land in de steek laten?
Waar zou ik moeten beginnen?
Laten die zielige naties zichzelf maar uiteenrijten,
De grenzen van mijn vaderland liggen om mijn hart.

Uit Chess: Anthem (Gustaf Sjökvists Kammerkör)

TZ

*******************************************

Theresienstadt

Ilse Weber (*1903), verpleegster, zit in de oorlog in het kamp Theresienstadt. Omdat ze joods is. Voor de kinderen die ze daar extra verzorgt, o. a. haar zoontje, schrijft ze tussen 1942 en 1944 een simpel, maar hartverscheurend liedje naar aanleiding van een wandeling tot aan de rand van het kamp, de Bastei, waar ze nog even in het dal kan kijken.

"Ich möcht' so gern noch weitergeh'n,
ich will so gern nach Haus.

Theresienstadt, Theresienstadt,
wann wohl das Leid ein Ende hat?
wann sind wie wieder frei.?"

In 1944 wordt ze samen met 'haar' kinderen in Auschwitz vermoord.

AP.
Klik voor de volledige tekst.
Zangeres: Anne Sophie van Otter.

.Ilse Weber - Ich wand're durch Theresienstadt

*******************************************

Alle geloften

Op de avond voor de grote Verzoeningsdag, Jom Kippoer, tien dagen na het joodse nieuwjaar, wordt in de synagoge het gebed uitgesproken dat begint met de woorden Kol Nidre(i), wat betekent: Alle geloften.
De gelovigen vragen God vergiffenis voor ondoordachte eden waaraan ze zich niet kunnen houden zonder anderen kwaad 
te doen. Een voorbeeld van zo'n gelofte is die van Jefta, die God beloofd had dat hij - als hij de oorlog zou winnen - het eerste levende wezen dat hem thuis tegemoet zou komen, zou offeren.
Zijn dochter kwam hem dansend en zingend tegemoet.
Bruch heeft de oorspronkelijk melodie in het stuk verwerkt.

ML

Max Bruch - Kol Nidrei

  alleen cello en piano:
Kol Nidrei

*******************************************

Die godsdienstleraar

Op de Mulo kreeg ik mijn eerste intense ervaring met klassieke muziek. De godsdienstleraar haalde op een goede dag een hobo te voorschijn en speelde het hoboconcert van Vincenzo Bellini. (1801-1835)

Vincenzo Bellini
De hele dag zong door in mijn hoofd en ik wilde vanaf dat moment een blaasinstrument leren bespelen. Dat mocht niet, maar toen ik een blokfluit in mijn hand kreeg werd mijn doel: Bellini spelen. En …. dat lukt nu.

TJ.

Bellini Hoboconcert

*******************************************

Voor Mathi.

De dinsdagavond bracht Mathi bij mij door zodat Rini bij zijn tennisvrienden kon zijn (waaronder óók mijn  Bert). Die dinsdagavonden waarop het praten moeizamer ging en het luisteren naar muziek steeds belangrijker werd.

Als je zo 'n 40 jaar bevriend bent geweest en 40 jaar samen gezongen hebt, is het repertoire behoorlijk omvangrijk. Hoewel onze muzieksmaken best uiteen liepen, was er één muzieknummer dat ons allebei hevig kon ontroeren, waar we iedere keer wéér naar konden luisteren en belangrijker nog, waar geen woorden bij nodig waren. Het bracht Mathi de rust die ze zo nodig had. En voor mij was het heerlijk om te zien hoe ze ervan genoot.

Toen we dit nummer bij het OGK zongen, was het voor mij de eerste kennismaking. Op aanraden van Mathi heb ik toen de film bekeken en daar heb ik zeker geen spijt van gehad.

LC

Postuum voor Mathi:
uit de film ‘As it is in Heaven’, gezongen door Helen Sjoholm.

Gabriellas sang

*******************************************

Jeugdherinnering

Toen ik op de kleuterschool zat en het bekende ‘driemaal drie is negen’ werd gezongen en het refrein eindigde met: ‘en Maarten zingt zijn lied’ wist ik niks beters te verzinnen dan de beginregels van het...
Te Deum vanPurcell. Dat was een melodie die ik vaak thuis had gehoord.

Of het aan mijn opvoeding lag dat ik nooit melodieën koos zoals 'altijd is kortjakje ziek’ of ‘k zag twee beren broodjes smeren’ weet ik niet, maar dat was de enige melodie die dan in mij opkwam.

En het gebeurde vaker als ik weer aan de beurt was. Ik keek dan enigszins vragend Mer Leonie aan en zij knikte dan goedkeurend: “Doe maar weer het Te Deum!”

MK

Henry Purcell: Te Deum

*******************************************

Geleend of Gejat?

Omdat de Krönungsmesse van Mozart voor mij tamelijk onbekend is, bekeek ik de dag voor de repetitie alvast het volgende hoofdstuk: het Agnus Dei. Gezeten achter de piano probeerde ik me wat in te lezen in de Latijnse tekst, een beetje gevoel te krijgen bij de muziek. Terwijl ik met één hand de sopraanpartij speelde nam een vreemde Duitse tekst ’t over:
“Sei nun gnädig milder Himmel, öffne dich, öffne dich, und träufe Segen über unser Land herab”.
Waar kwam dat vandaan?

Na wat zoeken tussen lang bewaarde muziekboeken vond ik “Die Jahreszeiten” van Joseph Haydn. Drie solisten en een koor bezingen het voorjaar. Het oratorium wordt voor de eerste keer opgevoerd op 24 april 1801. Mijn kennismaking dateert van 1973, intussen 50 jaar geleden!
Mozart of Haydn, wie componeerde dit prachtige gevoelige stuk en wie leende of jatte het van de ander?

SS

Joseph Haydn - Sei nun gnädig

*******************************************

Schumann - Widmung

Het lied is opgedragen (Widmung: toewijding) aan de geliefde, die voor haar/hem alles betekent: ziel, hart, hemel en aarde, rust en vrede, en vooral de liefde.

De kern is volgens mij:
Du hebst mich liebend über mich, mein guter Geist, mein bess'res Ich.
(Door jouw liefde stijg ik boven mezelf uit, mijn goede geest, mijn betere ik.)

AP.

Robert Schumann - Widmung

Voor meer  info: (o.a. de verbinding met Schubert)