Foto's 11-7-22

Ledenvergadering 11 juli 2022

bestuur 11-07-22

Terwijl Eric Steen als penningmeester, de financiële verslaglegging toelicht, zitten (v.l.n.r.) Maarten Koelink (dirigent), Hans Verbeek (voorzitter) en Celestine van Loon (secretaris) oplettend mee te luisteren.

22-07-11 mirjam2
22-07-11 henny2

De voorzitter: Eigenlijk ben je al 26 jaar lid, maar nu pas kunnen we daar aandacht aan schenken. Je bent altijd met muziek bezig, zowel zingend als spelend en dirigerend. Af en toe ben je ingesprongen om Maarten te vervangen. En nog steeds ben je dirigent in Best.
Namens het koor van harte gefeliciteerd!
(Mirjam ís muziek.)

De voorzitter: Drie jaar na de benoeming van jouw Maarten als dirigent kwam je in 1996 onze sopraansectie versterken. Het moet een beetje wennen zijn geweest om in zo verschillende functies bij het OGK op te treden. Maar je was snel ingeburgerd en bij de avondparty na afloop ben je inmiddels al 26 jaar ook van de partij.
(Maarten versiert haar met een zilveren solsleutel.)

22-07-11 henny en mirjam

Klopt helemaal, Mirjam. Dat is Henny.