Franse teksten vertaald

 

Cantique de Jean Racine

Woord van de Allerhoogste, ons enige verlangen,
o eeuwig licht van aarde, hemel en heelal,
in de vredige nacht komen wij met gezangen,
Goddelijke Heiland, richt uw oog op ons al.

Ontbrand in ons uw heilige vuur,
dat heel de onderwereld wijkt voor uw woord,
wek de smachtende ziel op ‘t juiste uur,
dat hij zich niet verslaapt en uw wet heeft gehoord.

O Christus wees uw trouwe volk gunstig gezind
wij zijn hier vandaag bijeen om u te eren;
ontvang ons gezang voor uw eeuwig bewind,
dat het vol van uw gaven terug moge keren.

De dichter van de tekst is van de beroemde toneelschrijver Jean Racine (1639-1699), die een heel oude tekst van Sint Ambrosius (340-389), Consors paterni luminis, hertaalde.

 

Le sommeil de l'enfant Jésus

(De slaap van het Kindje Jezus)

Tussen de os en de grijze ezel,
Slaap, kleine zoon.
Duizend goddelijke engelen,
Duizend serafijnen
vliegen rondom deze grote God van liefde.
Koning van de engelen, Slaap!

Tussen de vrolijke herdertjes, Slaap!
Goddelijk kind.

François-Auguste Gevaert

De componist François-Auguste baron Gevaert was een Belgisch componist en organist. Hij is geboren in 1828 in Huysse (bij Oudenaerde); in 1908 in Brussel gestorven. In de muziekgeschiedenis wordt hij vooral herinnerd als muziekpedagoog,  conservatoriumdirecteur en als musicoloog, die publiceerde over muziek in de Oudheid, kerkmuziek, orkestratie en instrumentatie.

 l' Adieu des bergers à la sainte famille

Hector Berlioz
*11 dec 1803 +8 mrt 1869

Hij gaat ver weg van het land
waar hij in de stal het levenslicht zag.
Moge hij van zijn vader en moeder
de blijvende liefde ervaren,
opgroeien en voorspoed ervaren
en op zijn beurt een goede vader zijn.

Ooit, bij de afgodendienaar, zal het ongeluk hem treffen,
moge hij dan op de vlucht uit dat ongastvrije ^) land,
terugkeren naar het geluk.
Dat hij de armoe van een herder altijd
liefdevol in zijn hart bewaren moge.

Lieve jongen, moge God je zegenen,
u zegenen ook, gelukkig paar,
Dat ge nooit de klappen van de onrechtvaardigheid zult voelen.
Dat een goede engel u moge waarschuwen
voor de gevaren die boven u zweven.  

^) letterlijk: stiefmoederlijke, dus het tegendeel van 'vaderland'.

In eerste instantie vroeg ik me af, waarom dit een kerstlied was. Later zag ik dat het een lied is uit het tweede deel van het oratorium 'L'enfance du Christ' (de jeugd van Christus) . Dat deel behandelt de vlucht naar Egypte. De herders nemen dus afscheid van het Kindje en wensen hem en zijn ouders alle goeds toe; tot en met een goed vaderschap.

Cantique de Noël

Kerstnacht, het is het plechtige uur
waarin God als mens afdaalde naar ons
om de erfzonde uit te wissen
en de toorn van zijn Vader te stillen.
De hele wereld veert op, hopend
dat deze nacht een redder heeft gebracht.
Mensen, wacht op je knieën je verlossing af.
Noël, Noël, daar komt de Verlosser.

De Verlosser heeft alle boeien gebroken,
De aarde is vrij en de hemel gaat open.
Hij ziet een broer die vroeger gewoon een slaaf was,
De liefde verenigt hen, die met ijzer geketend waren.
Wie zal onze dank aan hem overbrengen
die voor ons allen geleden en gestorven is .
Noël, Noël, laten we zingen voor Verlosser.